13 Rounds - Bull Jumping
October 10th 2018
Home Buy Tickets Application Vote Watch Profiles faq

LarrySok LarrySok

Occupation: Banking, mortgage
Birth Date: 10/12/1988
Height: '0"   |   Weight:
Education: SECRETCODE
Jak nagrywa? wokal w domowych warunkach? Jak skorzysta? z pog?osu na wokalu i jak dobiera? ustawienia EQ podczas miksu wokali. Przyznam, ?e stworzenie tego materia?u zaj??o mi ca?kiem sporo czasu, ale my?l?, ?e by?o warto. Znajdziecie tutaj wiele cennych informacji dotycz?cych masteringu. Jest to wspania?e kompendium wiedzy dla pocz?tkuj?cych, a bardziej zaawansowani twórcy w ten sposób b?d? mogli utrwali? i uporz?dkowa? wiedz?. Oddaj? w wasze r?ce ebooka Mastering Przewodnik. Nie jest to zwyk?y e-book, poniewa? znajdziecie tutaj te? audiobook, którego sam przeczyta?em. Czego dowiecie si? z e-booka Mastering Przewodnik? Na czym polega mastering i jakie s? jego cele Dlaczego ?cie?ki referencyjne s? wa?ne i jak je dobiera? Jak ustawi? kompresor i korektor podczas masteringu Jak uzyska? g?o?ne i dynamiczne nagranie Jak uzyska? nagranie, które b?dzie brzmia?o dobrze na ka?dym systemie ods?uchowym Czym kierowa? si? podczas ustawiania limitera Jak przygotowa? utwór do dystrybucji Co zrobi?, aby produkcja brzmia? dobrze na YouTube, Soundcloud i mp3 Co trzeba zrobi?, aby sta? si? posiadaczem e-book? Wystarczy wej?? na stron? masteringprzewodnik.pl i poda? cen? jak? jeste? wstanie zap?aci? za ebooka i audiobooka. Mastering Przewodnik oferuj? w formule – zap?a? ile chcesz i ciesz si? wiedz?! Mam nadziej?, ?? dzi?ki temu e-bookowi uda si? wam poprawi? brzmienie w?asnych nagra?. free gay dating

Thirteen Rounds Home   |   Buy Tickets   |   Application   |   Vote   |   Watch   |   Profiles   |   Faq   |   Admin
© 2018 - 13 Rounds: Bull Jumping - All Rights Reserved.   Web Site Designed By: Square 1 Design  |  Cape May